USŁUGI

USŁUGI

TŁUMACZENIA PISEMNE

Tłumaczenia pisemne (zarówno poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego jak i zwykłe) niewątpliwie wymagają nie tylko zrozumienia treści tekstu źródłowego, znajomości tematu i szerokiego zasobu słownictwa, ale przede wszystkim zawodowej umiejętności prawidłowego przełożenia jego sensu na język docelowy.

Tłumaczenie pisemne nie powinno być dosłowym tłumaczeniem tekstu źródłowego, ponieważ oznaczałoby to, że np. chorwacki wyraz „plavuša” należałoby przetłumaczyć jako „niebieskowłosa”, a przecież mowa o „blondynce”… Oczywiście nie może być również „wariacją na temat”, ponieważ zadaniem tłumacza jest wykonanie WIERNEGO i PRECYZYJNEGO PRZEKŁADU treści, a do tego potrzebny jest odpowiedni zasób wiedzy i bardzo dobra znajomość obu języków (źródłowego, tj. z którego tłumaczenie jest wykonywane i docelowego, tj. na który tłumaczenie jest wykonywane).

Podejmując się tłumaczenia orzeczenia sądu, aktu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, bilansu księgowego czy… dokumentacji technicznej tramwajów niskopodłogowych; po prostu muszę posiadać wiedzę o zasadach funkcjonowania i strukturze organów sądowych w Polsce i Chorwacji, wiedzieć czy np. dowody osobiste w Chorwacji również wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta? Czy aby na pewno w Chorwacji koniecznie jest zawarcie Aktu notarialnego kupna sprzedaży nieruchomości i w którym momencie następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości? Muszę znać pojęcia funkcjonujące w księgowości, wiedzieć czy ich znaczenie jest takie samo jak w Chorwacji czy może tylko podobne? Oczywiście nikt nie wymaga ode mnie gruntownej wiedzy dotyczącej tramwajów niskopodłogowych, ale muszę wiedzieć kto taką wiedzę posiada i współpracować z taką osobą w kwestiach, które dla mnie są niejasne.

W swojej pracy wychodzę z założenia, że tylko regularne pogłębianie swojej wiedzy i korzystanie z rad innych osób, jest właściwym kierunkiem… do mnie należy połączenie tego wszystkiego i znalezienie właściwych słów na przełożenie treści zapisanej w tekście źródłowym i przekazanie jej klientowi w jego rodzimym języku.

SPECJALIZACJE:

  • dokumenty prawne i administracyjne
  • nieruchomości
  • rachunkowość
  • działalność gospodarcza

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne wykonuję online (telekonferencje) i „na żywo”, tj. w miejscu wskazanym przez klienta (w kancelariach osób zaufania publicznego, w biurach/restauracjach – np. w trakcie rozmów biznesowych, na targach, w miejscu położenia nieruchomości – np. odbiory nieruchomości…).

W trakcie tłumaczeń ustnych przekazuję pełną treść słów wypowiedzianych w języku źródłowym (polskim lub chorwackim) i powtarzam je w języku docelowym (chorwackim lub polskim).

W zależności od potrzeb klientów wykonuję:

tłumaczenia symultaniczne
przekaz informacji następuje niemal równocześnie z przekazem słownym mówcy; najczęściej wykonywane na konferencjach, wykładach i większych spotkaniach biznesowych. Zwyczajowo do tego rodzaju tłumaczeń wykorzystuje się profesjonalny sprzęt nagłaśniający, a samo tłumaczenie wykonywane jest z kabiny do tłumaczeń symultanicznych (tłumacz w słuchawkach słyszy wypowiedź mówcy i tłumaczy ją na bieżąco do mikrofonu);

tłumaczenia szeptane
de facto mowa o tłumaczeniach symultanicznych wykonywanych w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą wypowiedzi mówcy (bez korzystania ze sprzętu nagłaśniającego i poza kabiną) na mniejszych spotkaniach biznesowych i wykładach;

tłumaczenia konsekutywne
tłumaczenia polegające na parcjalnym tłumaczeniu wypowiedzi mówcy. Odbiorca najpierw słyszy częściową wypowiedź mówcy (najczęściej kilka zdań), następnie tłumacz dokonuje przekładu, po którym mówca kontynuuje swoją wypowiedź.

ŚLUBY

W charakterze tłumacza przysięgłego biorę udział w całym postępowaniu zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Chorwacji.

Na zlecenie klientów pozostaję w kontakcie z kierownikiem USC. z którym załatwiam kwestię dokumentów przyszłych małżonków i ich świadków, ustalam termin protokołu zgłoszenia zamiaru wstąpienia w związek małżeński i samej uroczystości oraz świadczę inne, ustalone usługi.

Na życzenie klientów wykonuję:

  • tłumaczenia pisemne dokumentów które należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chorwacji;
  • tłumaczenia ustne w trakcie sporządzania protokołu i samej uroczystości udzielenia ślubu;
  • tłumaczenie pisemne odpisu chorwackiego Aktu małżeństwa.

USŁUGI RACHUNKOWE

Na rzecz podmiotów prawnych (założonych przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej) działających na terenie Republiki Chorwacji świadczę usługi rachunkowe.

W swojej pracy łączę znajomość polskich i chorwackich przepisów regulujących zasady prowadzienia działalności gospodarczej (w tym relacje „business to business” – B2B oraz „business to customer” – B2C).

Priorytety, którymi się kieruję to:

  • regularne śledzenie przepisów podatkowo-księgowych
  • odpowiedzialność zawodowa
  • zaufanie klientów

CENNIK

Tak w życiu zawodowym jak i prywatnym staram się cenić pracę innych, ale i swoją, dlatego przy ustalaniu cen wzięłam pod uwagę przepisy chorwackiego Regulaminu w sprawie tłumaczy przysięgłych, co oznacza, że moja oferta nie należy ani do najtańszych, ani najdroższych na rynku.

Odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące warunków wykonywania usług znajdują się w zakładce FAQ.

C E N N I K TŁUMACZEŃ 

(obowiązuje od 01.01.2023 r.)

rodzaj usługi j.m. cena [EUR]
1. tłumaczenie pisemne zwykłe
z języka polskiego na język chorwacki i/lub odwrotnie
1 strona
obliczeniowaA
37, 50
2. tłumaczenie pisemne poświadczone
z języka polskiego na język chorwacki i/lub odwrotnie
1 strona
obliczeniowaA
37, 50
3. tłumaczenie ustne
z języka polskiego na język chorwacki i/lub odwrotnie
1 godzina
obliczeniowaB
60, 00
4. usługa z wartością dodanąC 1 szt. D

 

A strona obliczeniowa = 1 500 znaków (bez odstępów) tekstu źródłowego

B 1 godzina obliczeniowa = 60 minut; każda następna godzina traktowana jest jako pełna, jeżeli tłumaczenie trwa powyżej 30 minut

C usługa z wartością dodaną:
▪dostosowanie tekstu, lektura tekstu
▪przygotowanie bazy terminologicznej
▪usługi doradcze związane ze zleconym tłumaczeniem
▪zwrot kosztów za usługi administracyjne, notarialne, znaczki skarbowe, pocztowe i itp. usługi
▪inne usługi związane ze zleconym tłumaczeniem

D rzeczywisty koszt usługi lub kwota zryczałtowana (w zależności od ustaleń z klientem)

VOLIM ONO ŠTO RADIM d.o.o. (LUBIĘ TO, CO ROBIĘ sp. z o.o.) jest płatnikiem podatku VAT.
VOLIM ONO ŠTO RADIM d.o.o. (LUBIĘ TO, CO ROBIĘ sp. z o.o.) może udzielać dodatkowych zniżek w zależności od konkretnego zamówienia, ilości stron tekstu źródłowego do przetłumaczenia pisemnego i/lub ilości godzin tłumaczenia ustnego, stopnia trudności tłumaczenia pisemnego i/lub ustnego, czasu wykonania tłumaczenia pisemnego itd.

Wszelkie pytania proszę kierować pod…