USLUGE

USLUGE

PISMENI PRIJEVODI

Pismeni prijevod (kako ovjeren pečatom sudskog tumača tako i običan) nesporno zahtjeva razumijevanje izvornog teksta, poznavanje teme i široku lepezu vokabulara, ali prije svega profesionalno umijeće ispravnog i točnog prijenosa njegovog smisla na ciljni jezik.

Dobar pismeni prijevod ne bi trebao biti doslovan prijevod izvornog teksta, jer bi to značilo da bi hrvatsku riječ „prosto” trebalo prevesti na poljski kao „ravno”… Naravno ne smije biti ni „varijacija na temu”, jer je zadatak prevoditelja VJERAN i PRECIZAN PRIJENOS sadržaja, za što je nužno znanje i vrlo dobro poznavanje dvaju jezika (izvornog, tj. onog s kojeg se prevodi i ciljnog, tj. na koji se prevodi).

Prihvaćajući zadatak prijevoda sudskih presuda, isprava koje je izdao Matični ured, izvadaka iz Sudskog registra, knjigovodstvenih bilanci ili… tehničke dokumentacije niskopodnog tramvaja, jednostavno trebam znati koja su načela funkcioniranja i kako izgleda struktura pravosudnih tijela u Poljskoj i Hrvatskoj, je li i u Poljskoj osobne iskaznice izdaje Policija ili neki drugi državni organ? Je li sigurno prilikom potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine dovoljno samo ovjeriti potpise i u kojem trenutku nastupa prijenos prava vlasništva nekretnine? Trebam znati pojmove koji se koriste u knjigovodstvu, znati je li njihovo značenje isto ili samo slično kao u Poljskoj… Naravno nitko od mene ne očekuje temeljito znanje na temu niskopodnih tramvaja, ali trebam znati kome se obratiti vezano za pitanja koja mi nisu sasvim jasna.

Smatram da je u mome radu izuzetno bitno konstantno produbljivanje svoga znanja i prihvaćanje dobrih savjeta drugih osoba… na meni je da to sve spojim i nađem ispravne riječi kojima ću prenijeti klijentu sadržaj izvornog teksta u njemu poznati jezik.

Specijalizacije:

  • pravni dokumenti
  • nekretnine
  • računovodstvo
  • gospodarska djelatnost

USMENI PRIJEVODI

Usmene prijevode obavljam online (telekonferencije) i „u živo”, tj. na mjestu koje klijent odabere (u službenim prostorijama osoba javnog povjerenja, u uredima/restoranima – npr. za vrijeme poslovnih razgovora između poslovnih partnera, na sajmovima, na terenu – npr. kod pregleda nekretnina…).

Prilikom usmenih prijevoda prenosim potpuni sadržaj riječi izgovorenih na izvornom jeziku (hrvatskom ili poljskom) i ponavljam ga u ciljnom jeziku (poljskom ili hrvatskom).

Ovisno o zahtjevima klijenata vršim:

SIMULTANO PREVOĐENJE
prijenos informacija odvija se skoro istovremeno s riječima koje govornik izgovara; najčešće se koristi za vrijeme konferencija, predavanja i većih poslovnih sastanaka. Uobičajeno prilikom simultanog prevođenja koristi se profesionalna oprema (prevoditelj sjedi u kabini, gdje u slušalicama čuje riječi govornika koje istovremeno prevodi te izgovara u mikrofon).

ŠAPTANI PRIJEVODI
de facto radi se o simultanim prijevodima u neposrednom kontaktu s osobom koja prima prijevod riječi govornika (bez profesionalne opreme i izvan kabine), npr. za vrijeme manjih poslovnih sastanaka i predavanja.

KONSEKUTIVNI PRIJEVODI
prijevodi parcijalnih dijelova govora govornika. Primatelj najprije čuje dio govora (najčešće nekoliko rečenica), koje nakon toga prevoditelj prevodi i dalje govornik nastavlja svoj govor.

SKLAPANJE BRAKA

U svojstvu sudskog tumača sudjelujem u cijelom postupku sklapanja braka između državljanina Republike Poljske na području Hrvatske.
Na zahtjev klijenata kontaktiram matičara vezano za dokumentaciju budućih bračnih drugova i njihovih svjedoka, dogovaram termin zapisnika, odnosno svečanosti sklapanja braka te obavljam druge, dogovorene radnje.

Na zahtjev klijenata vršim:

  • pismene prijevode isprava koje je potrebno dostaviti u Matični ured u Hrvatskoj
  • usmene prijevode prilikom sastavljanja zapisnika i same svečanosti sklapanja braka
  • pismeni prijevod hrvatskog Izvatka iz Matice vjenčanih

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Pravnim subjektima (u vlasništvu poljskih državljanina) koji posluju na području Republike Hrvatske pružam kompleksne računovodstvene usluge.

U svome radu spajam znanje poljskih i hrvatskih propisa te načela obavljanja gospodarske djelatnosti (između ostalog relacija „business to business” – B2B i „business to customer” – B2C).

Prioriteti kojima se vodim su:

  • konstantno praćenje porezno-knjigovodstvenih propisa
  • profesionalna odgovornost
  • povjerenje klijenata

CJENIK

Kako u poslovnom, tako i privatnom životu trudim se cijeniti rad drugih, ali i svoj, stoga sam kod određivanja cijena uzela u obzir odredbe hrvatskog Pravilnika o stalnim sudskim tumačima, što znači da moja ponuda nije ni najjeftinija, ni najskuplja na tržištu.

Cjenik  

(u primjeni od 1. 1. 2023. g.)

vrsta usluge j. m. cijena [EUR]
1. pismeni prijevod bez ovjere sudskog tumača
s hrvatskog jezika na poljski ili s poljskog jezika na hrvatski
1 obračunska
karticaA
37, 50
2. pismeni prijevod s ovjerom sudskog tumača
s hrvatskog jezika na poljski ili s poljskog jezika na hrvatski
1 obračunska
karticaA
37, 50
3. usmeni prijevod
s hrvatskog jezika na poljski ili s poljskog jezika na hrvatski
1 obračunski
satB
60, 00
4. usluga s dodanom vrijednošćuC 1 kom. D

 

A obračunska kartica = 1 500 znakova (bez razmaka) izvornog teksta

B 1 sat = započetih 60 minuta; svaki sljedeći sat smatra se punim satom ako prijevod traje više od 30 minuta

C usluga s dodanom vrijednošću:
▪ prilagodba teksta, lektura teksta
▪ stvaranje terminološke baze podataka
▪ savjetodavne usluge vezane za naručeni prijevod
▪ nadoknada troškova tipa: poštanske usluge, upravne pristojbe, javnobilježničke nagrade i sl. usluge
▪ druge usluge vezane za naručen prijevod

D stvarni trošak naknade ili paušalni iznos za uslugu – ovisno o dogovoru s klijentom

VOLIM ONO ŠTO RADIM d.o.o. (LUBIĘ TO, CO ROBIĘ sp. z o.o.) obveznik je plaćanja poreza PDV.
VOLIM ONO ŠTO RADIM d.o.o. (LUBIĘ TO, CO ROBIĘ sp. z o.o.) smije određivati dodatke ili popuste na navedene cijene ovisno o uvjetima konkretne narudžbe, količini izvornog teksta za pismeni prijevod i/ili broju sati usmenog prijevoda, težini pismenog i/ili usmenog prijevoda, vremenu isporuke pismenog prijevoda i sl..

Potrebna Vam je moja usluga?